Twee lessen natuurontwikkeling

Natuur is niet zo maakbaar, als het eerst leek. Dat heeft voor mij twee belangrijke lessen opgeleverd:

  1. Kijk buiten eerst goed welke natuurwaarden al aanwezig zijn. Probeer deze te behouden en de milieuomstandigheden daarvan te verbeteren.
  2. Onderzoek eerst goed wat de abiotische omstandigheden zijn en aan welke ‘knoppen’ je kunt draaien om ze voor de gewenste natuurdoelen te optimaliseren.

Vaak heeft het draaien aan een abiotische ‘knop’ invloed op de andere groeiplaatsomstandigheden. Daarom is een benadering vanuit landschapsecologisch perspectief noodzakelijk. De verschillende facetten van het landschap worden dan afzonderlijk en in onderlinge samenhang beschreven. Om te bepalen aan welke knoppen als eerste gedraaid wordt, gebruik ik het rangordemodel van Londo.

Bewaren

Bewaren

Bewaren