Rijnstrangen

Rijnstrangengebied, met te weinig vitaal waterriet.

Het Rijnstrangengebied bij Zevenaar maakt onderdeel uit van het Natura 2000 gebied Gelderse Poort. Om die reden was door het waterschap Rijn en IJssel een GGOR proces doorlopen, maar dit was nog niet geheel afgestemd op de eisen en wensen vanuit de instandhoudingsdoelen.

Bij de vertaling van deze doelen, bleken de eisen die Roerdomp en Grote karekiet aan hun leefmilieu stellen, het meest kritisch te zijn.

Samen met provincie, waterschap, boeren en natuurorganisaties is onder mijn leiding besproken hoe je deze eisen kunt vertalen naar een effectief herstelplan dat realistisch is, rekening houdt met de waterdoelen en op draagvlak kan rekenen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren