Reggeherstel

In het kader van de landinrichting Rijssen is het Reggedal heringericht. Als projectleider was ik betrokken bij de deelgebieden Grimbergen, Notter en Zuna, tussen Rijssen en Nijverdal.  De Regge heeft een natuurlijker verloop gekregen, met ruimte voor waterberging en natuur. Het landschappelijke karakter van het beekdal is versterkt, met een meer open karakter. De rivier de Regge wordt weer beleefbaar. De recreatieve mogelijkheden in het gebied zijn vergroot door de aanleg van een fietspad en struinroutes, die aansluiten op een trekveer.

De Regge na inrichting met een meer open karakter en een natuurlijker verloop.