Over de naam Gradiënt

Een gradiënt is een geleidelijke overgang, van hoog naar laag, van nat naar droog, kalkarm naar kalkrijk of humusarm naar humusrijk. Onder invloed van een gradiënt treedt ook vaak kwel op. Vandaar de blauwe kleur in de helling, onderin het logo.

Juist op gradiënten zijn de hoogste natuurwaarden te vinden, of te ontwikkelen.

Gradiënten op regionale schaal zijn in Nederland te vinden, op de grens van de hoge zandgronden naar de rivierdalen, op de flanken van beekdalen, of op de overgang van de stuwwal naar de lagere veengronden.

Het valt op dat deze overgangen in het verleden en heden veel landgoederen zijn gesticht. Het zijn dus ook gebieden met een opvallende landschappelijke schoonheid.

Landschappen die de moeite waard zijn om te behouden, te restaureren of om de potenties voor natuurontwikkeling te benutten.

Kortom, landschappen waar Gradiënt natuurontwikkeling graag een rol speelt!

Bewaren

Bewaren