Natuurcompensatiegebied De Kelder gereed

Op 8 december 2016 was de opening van het natuurgebied De Kelder bij Diffelen. Bestuurders van waterschap, provincie en gemeente, samen met andere betrokkenen, stonden stil bij de totstandkoming van de paddenpoel, de ecologische akker en verblijfplaats van de aalscholver.

Foto: Bestuurders van waterschap, gemeente en provincie (v.l.n.r.) bij het infobord en kijkscherm van De Kelder.

De nieuwe natuurlijke Kelder is ingericht als compensatie voor de natuur die verloren gaat bij de herinrichting van de N34 en vanwege de aanleg van de sluizen bij Junne en Mariënberg
Het gebied vormt een belangrijke schakel in Natuurnetwerk Nederland, het netwerk dat groene gebieden aan elkaar knoopt.

Jan Nijenhuis van de naastgelegen aspergeboerderij, verzorgt het beheer van De Kelder vanaf 1 januari 2017.

Bewaren

Bewaren