KRW maatregel langs de Nieuwe Maas

Oevers Zuid-Holland: Nieuwe Maas rechteroever
foto: Joop van Houdt / Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat voert langs de Nieuwe Maas KRW maatregelen uit, met de projecten ‘Groote Zaag’ en ‘Oostelijke Balkengat’ in Krimpen aan de Lek.

Anteagroup heeft de planstudieproducten van de Groote Zaag geactualiseerd, op basis van het nieuwe ontwerp. Daarnaast is onder mijn leiding een uitvoeringscontract opgesteld. Ik heb de nodige aanvullende onderzoeken aangestuurd, zodat de aannemer weet waar hij aan toe is en scherp kon inschrijven.

Het gebied De Groote Zaag is aangewezen als ‘Zoet getijdenwater op zand/klei’. Als maatregel is bepaald dat minimaal 3,8 km natuurvriendelijke oever wordt aangelegd, door de aanleg van intergetijdegeulen. Daarnaast is 10 ha intergetijdegebied gerealiseerd.

In het Oostelijke Balkengat is sprake van natuurcompensatie voor het project Overnachtingsplaatsen Beneden-Lek (te Bergambacht). Deze compensatie heeft een oppervlakte van 2,4 ha rivierbegeleidend bos, 0,23 ha haagbeuken- en essenbos en 0,98 ha moeras.

Ontwerp met getijdengeul in moeras (geel) en rivierbegeleidend bos. (oranje)

Bewaren