GS Overijssel op bezoek bij Ruimte voor de Vecht

In september 2016 is Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel op bezoek geweest bij het afgeronde natuurontwikkelingsproject De Stokte bij Dalfsen, in het winterbed van de Vecht.

Vanaf de uitkijktoren zijn de resultaten van het afgeronde EHS project toegelicht aan de hand van het rangordemodel. Dit model heb ik ter plekke aan GS toegelicht en daarbij het belang van (micro)reliëf benadrukt.

De kunst is om bij natuurontwikkeling zo hoog mogelijk in te steken. In het geval van De Stokte, op het niveau van reliëf. Op die manier kunnen de onderliggende niveau’s grondwater, bodem en vegetatie eenvoudiger beïnvloed worden.

Hierbij een foto van de westelijke helft van het 40 ha grote project met een overgang van een moerassige laagte, via vochtig hooiland naar kruiden- en faunarijk grasland.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren