Etalage van de Oostvaardersplassen

 

Het nieuwe Oostvaardersveld met flauwe oevers en moerasandijvie

In 2013 werd ik voor de tweede keer betrokken bij ontwerp en realisatie van het Oostvaardersveld. In de negentiger jaren van de vorige eeuw was ik projectleider voor de basisinrichting. Gelegen, vlakbij het informatiecentrum van de Oostvaardersplassen, moest het in het klein alle natuuraspecten weergeven, die in de Oostvaardersplassen ook te zien zijn. Het Oostvaardersveld is daarentegen vrij toegankelijk voor iedere natuurliefhebber.

Om de inrichting en de natuurontwikkeling te optimaliseren is het gebied voor de tweede keer ingericht in 2014 en 2015, zodat er meer water ontstond, flauwere oeverzones en meer moeras. Ook is het padenpatroon uitgebreid, is er een extra vogelhut aangelegd en een onderdoorgang onder de spoorlijn. In de toekomst kunnen paarden en edelherten daardoor vrij bewegen tussen Oostvaardersplassen en Oostvaardersveld.

Een groter wateroppervlak, gezien vanaf de vogelkijkhut.