Stroomdalgraslanden

Een belangrijke N2000 uitdaging voor het ontwerp van Karshoek-Stegeren, bestaat uit het uitbreidingsdoel voor stroomdalgraslanden.

Geel walstro en Wilde tijm op de zuidhelling van de bult van de Gele weidemier: een bijzondere samenwerking op een bijzonder biotoop!

Hoe precair relaties zijn in oude stroomdalgraslanden, blijkt in het Junner Koeland. Hier wordt door de gele weidemier kalkrijk zand uit de ondergrond in de mierenbult naar boven gebracht. In een omgeving met een zure bodem, kunnen daardoor typische stroomdalgraslandsoorten als tijm, geel walstro en  Steenanjer tot ontwikkeling komen.

Boswachter Ruud Jonker leidt ons, in de stroomdalgraslanden van het Junner Koeland,tussen de mieren- en molshopen door.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Brugpoëzie

Voor de varende recreant, die de Vecht bevaart van Zwolle tot de Duitse grens, is  bij 8 brugpilaren het gedicht van provinciedichter Koos Geerts te lezen. Op elke brug zijn twee dichtregels aangebracht.

Brug bij Gramsbergen

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Natuurcompensatiegebied De Kelder gereed

Op 8 december 2016 was de opening van het natuurgebied De Kelder bij Diffelen. Bestuurders van waterschap, provincie en gemeente, samen met andere betrokkenen, stonden stil bij de totstandkoming van de paddenpoel, de ecologische akker en verblijfplaats van de aalscholver.

Foto: Bestuurders van waterschap, gemeente en provincie (v.l.n.r.) bij het infobord en kijkscherm van De Kelder.

De nieuwe natuurlijke Kelder is ingericht als compensatie voor de natuur die verloren gaat bij de herinrichting van de N34 en vanwege de aanleg van de sluizen bij Junne en Mariënberg
Het gebied vormt een belangrijke schakel in Natuurnetwerk Nederland, het netwerk dat groene gebieden aan elkaar knoopt.

Jan Nijenhuis van de naastgelegen aspergeboerderij, verzorgt het beheer van De Kelder vanaf 1 januari 2017.

Bewaren

Bewaren

GS Overijssel op bezoek bij Ruimte voor de Vecht

In september 2016 is Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel op bezoek geweest bij het afgeronde natuurontwikkelingsproject De Stokte bij Dalfsen, in het winterbed van de Vecht.

Vanaf de uitkijktoren zijn de resultaten van het afgeronde EHS project toegelicht aan de hand van het rangordemodel. Dit model heb ik ter plekke aan GS toegelicht en daarbij het belang van (micro)reliëf benadrukt.

De kunst is om bij natuurontwikkeling zo hoog mogelijk in te steken. In het geval van De Stokte, op het niveau van reliëf. Op die manier kunnen de onderliggende niveau’s grondwater, bodem en vegetatie eenvoudiger beïnvloed worden.

Hierbij een foto van de westelijke helft van het 40 ha grote project met een overgang van een moerassige laagte, via vochtig hooiland naar kruiden- en faunarijk grasland.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren