BRIM subsidie voor Voorstonden

De vijverbodems zijn gesaneerd en de paden hersteld.

In 2009 is door mij de subsidieaanvraag voor groene cultuurhistorische monumenten voorbereid (BRIM). Natuurmonumenten had al eerder de zwaar vervuilde vijverbodems laten saneren en door aanleg van kenmerkende elementen de stijl van het landgoed hersteld. Nu was de fase aangebroken om achterstallig onderhoud weg te werken van lanen, beplantingen, parkeerplaats en bossen.

De oorspronkelijke boogbrug is in originele stijl aangebracht.

Na een jaar op de wachtlijst is de aanvraag gehonoreerd en het werk uitgevoerd.

Herstel essenbeplanting op rabatten, later te onderhouden als hakhout.

Bewaren

Bewaren