Bewonersavond in Hardenberg

Op 1 maart 2017 is in Hardenberg door Ruimte voor de Vecht een inloopavond georganiseerd om het voorontwerp voor Rheezermaten en Karshoek-Stegeren te presenteren. Na de inleiding door Jetze Kamerling, kon bij diverse panelen informatie uitgewisseld en vragen gesteld worden. Met een kleine 500 mensen was de avond goed bezocht. Na 1 maart heeft de provincie Overijssel het stokje overgedragen aan waterschap Vechtstromen, die voor de realisatie van het ontwerp gaat zorg dragen. De provincie blijft betrokken vanwege de grondverwerving.

Presentatie_informatieavond_1maart2017_Hardenberg-Ommen

Bewaren

Bewaren